Bridge to A Better Future bringer europæiske udbydere af voksenuddannelse sammen med det formål at styrke motivationen hos kortuddannede kursister.

Om os

Det, som er vigtigt for os

De fleste mennesker med kort uddannelsesbaggrund er klar over, at uddannelse er en nøgle til økonomisk og social fremgang. Alligevel er de ofte tilbageholdende med at gribe de uddannelsesmuligheder, som bliver dem tilbudt. Hvorfor mon? I mange tilfælde er de overbeviste om, at "uddannelse ikke er for dem". De føler sig utilstrækkelige i uddannelsessystemet og føler, at de ikke hører til dér. Hvad definerer de kortuddannede selv som motivationsfaktorer? Og hvordan håndterer partnere rundt om i Europa udfordringen med at motivere denne målgruppe?

I projektet Bridge to Better Future (Broen til en bedre fremtid) forsøger de deltagende organisationer at finde svar på nogle af de ovenstående spørgsmål, identificere "gode praksisser" ved at lære af hinanden, analysere tilgange og hente inspiration fra eksperter på feltet. Partnerskabet omfatter organisationer indenfor både ikke-formel og formel uddannelse. Organisationerne favner en bred vifte af aktiviteter og målgrupper. En fællesnævner for de deltagende organisationer er, at vi alle arbejder med uddannelse af voksne, som via undervisning i vores organisationer forøger deres muligheder for et godt og meningsfuldt liv som aktive medborgere.

Forventede resultater i projektet:

  • - Læringsbehov i de respektive organisationer er kendte
  • - Henholdsvis "gode praksisser" og udfordringer i relationer til motivation af kortuddannede er kendte
  • - Der er identificeret alternative strategier til at hÃ¥ndtere udfordringerne, og disse er dokumenterede
  • - Der er oplyst bredt om læringspartnerskabet, bÃ¥de i lokal og national sammenhæng

Medlemmerne af partnerskabet:

  1. Vocational Adult Education SEDU, Finland
  2. Liberalt Oplysningsforbund/LOF's Landsorganisation (LOF), Danmark
  3. Die Querdenker, Østrig
  4. Vakfıkebir Public Education Center, Tyrkie

Formål og organisering

Bridge to A Better Future bringer europæiske udbydere af voksenuddannelse sammen med det formål at styrke motivationen hos kortuddannede kursister. Projektet omfatter både ansatte og kursister. Et sekundært formål er at styrke følelsen af europæisk tilhørsforhold og viden om forhold i andre europæiske lande.

I juli 2012, når projektet er slut, forventes det, at de deltagende organisationer har forøget viden og kompetence i forhold til motivation af kortuddannede kursister. Projektet inddrager og anerkender både de ansattes og kursisternes perspektiv. Hver organisation får gennem projektet finansieret minimum tolv såkaldte "mobiliteter", dvs. besøgsrejser til andre af de deltagende organisationer. En tredjedel af disse rejser skal foretages af kursister, de øvrige af ansatte i organisationerne.

Projektet koordineres af SEDU fra Finland og ledes af en projektgruppe bestående af repræsentanter for alle de deltagende organisationer. Projektgruppen mødes jævnligt undervejs i projektforløbet. Derudover består projektet af en række bilaterale udvekslingsbesøg (forår 2011), et seminar med erfaringsudveksling (november 2011) samt udfærdigelse af hjemmeside og et hæfte med dokumentation af gode erfaringer. De deltagende organisationer hver især er ansvarlige for at udbrede kendskabet til projektet og projektresultaterne undervejs i projektet.

Finansiering

Projektet er finansieret over EU's program for livslang læring (Grundtvig programmet). Gruntvig.